top of page

תקנון ותנאים להזמנת דיוקן בהתאמה אישית

מסגרת העבודה על הדיוקן:

הדיוקן ייעשה בהתאם לתמונה הנבחרת.

בתחילת התהליך, לאחר קבלת התמונה, תתקיים שיחת התנעה בין בנימין סיימון ומזמין העבודה. בשיחת ההתנעה יסוכמו הסגנון, מספר הדמויות, גודל התמונה, חומרים והעמדת הדמויות בתמונה.

סקיצה תישלח לאישור. במידה ויהיו הערות, השינויים יבוצעו בהתאם.

לאחר תחילת העבודה, לא תהיה אפשרות לשנות את התמונה הנבחרת או יתר הפרטים שסוכמו מראש.

תנאי תשלום:

תשלום מקדמה:

תשלום בסך שליש משווי ההזמנה יתבצע עם ביצוע הזמנת הדיוקן. לאחר תחילת העבודה, לא יינתן החזר על המקדמה.

יתרת התשלום:

החלק השני והאחרון של התשלום יתבצע בעת מסירת הדיוקן.

משלוח:

באזורים הגיאוגרפיים שבין קריית גת לחדרה – המשלוח חינם.

עבור אזורים נוספים בישראל – עלויות המשלוח ותיאומו יקבעו בשיחה נפרדת.

פרטיות וסודיות:

כל המידע שנמסר במהלך תהליך ההזמנה, לרבות תמונות אישיות ופרטי התקשרות, יישמר בסודיות מוחלטת וישמש אך ורק לצורך השלמת ההזמנה.

זכויות יוצרים ושימוש:

הדיוקן שנוצר הוא יצירה אמנותית של בנימין סיימון והזכויות על היצירה נשמרות לאמן. כל שימוש מסחרי או הפצה של הדיוקן חייבת באישור מראש מהאמן.

זמני אספקה:

זמן האספקה המשוער יקבע בתיאום מראש ויחל מרגע אישור הסקיצה. כל עיכוב יימסר למזמין העבודה בהקדם האפשרי.

ביטול הזמנה:

במידה והמזמין ירצה לבטל את ההזמנה לאחר תחילת העבודה, המקדמה לא תוחזר וההזמנה לא תושלם.

אחריות על המשלוח:

במקרה של נזק שנגרם לדיוקן במהלך המשלוח, יש לדווח על כך מידית על מנת לקבל פתרון מתאים (תיקון).

bottom of page